Nuttige gegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmeldingsformulier

Hieronder kunt u het aanmeldingsformulier invullen en verzenden.

Edith geeft naast therapie ook opleidingen via de Inholland Academy,
trainingen aan ouders, onderwijs en jeugdwerk.

De werkdagen zijn standaard op dinsdag en zo nu en dan op woensdag.
Mocht dit in uw agenda een probleem zijn, dan verwijst Edith u graag door.
Kidsflower staat voor kwalitatieve zorg en wil dit ook blijven borgen!


Uw behoefte

Naam ouder(s)/
Verzorger(s)

Naam kind

Adres, postcode
en woonplaats

Telefoonnummer(s)

Email-adres

Geboortedatum kind

Aanmeldingsklacht

Belemmeringen kind

Belemmeringen
omgeving

Bij oudertraining:
data en plaats

Overige informatie