Nuttige gegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmeldingsformulier

Hieronder kunt u het aanmeldingsformulier invullen en verzenden.

Houd er rekening mee dat de praktijk, m.u.v. de zomervakantie, enkel twee weken per maand geopend is.
De andere weken geeft Edith trainingen aan ouders en schoolteams of begeleidt ze schoolklassen.
De werkdagen zijn meestal dinsdag en woensdag. In uitzonderingsgevallen woensdag en donderdag.
Hier kan jammer genoeg niet van worden afgeweken. Mocht dit in uw agenda een probleem zijn,
dan verwijst Edith u graag door. Ook als de aard van de klacht vraagt om wekelijks therapie te volgen,
wordt u doorverwijzen. Kidsflower staat voor kwalitatieve zorg en wil dit ook blijven borgen!


Uw behoefte

Naam ouder(s)/
Verzorger(s)

Naam kind

Adres, postcode
en woonplaats

Telefoonnummer(s)

Email-adres

Geboortedatum kind

Aanmeldingsklacht

Belemmeringen kind

Belemmeringen
omgeving

Bij oudertraining:
data en plaats

Overige informatie