Edith Steijns is oprichtster van Treen je Breen. Sinds 2013 werkt Treen je Breen ook vanuit scholen. In een team van zes leerwijzers worden hele klassen en ook hele scholen begeleid.

In een integratieve klas heeft de leerkracht samen met de leerlingen een optimale basis gelegd om te komen tot leren. Deze optimale basis is gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen de leerkracht en het kind. In een integratieve klas is er een balans tussen de sociaal- emotionele, fysieke en cognitieve groei. Zowel de leerkracht als de leerling, individueel als ook in de groep, zijn verantwoordelijk voor deze balans. Een ieder neemt hierin verantwoordelijkheid om ook tijdig disbalans te herkennen en te herstellen waar nodig. Wederzijds vertrouwen, sociale interactie en een open sfeer waar ruimte is voor uitwisseling liggen hieraan ten grondslag.

Een integratieve leerkracht heeft het vermogen om de leerling te ontmoeten op die wijze die de leerling nodig heeft. Hij kent het kind en diens capaciteiten. Een integratieve leerkracht kan met compassie contact maken met de leerling en weet waar de groei zit, zowel individueel als klassikaal. De integratieve leerkracht is in staat om op procesniveau naar het individuele proces van de leerling en het groepsproces van de klas te kijken en daar gericht op af te stemmen. Hierdoor kan iedere leerling zich sociaal- emotioneel, fysiek als ook cognitief optimaal ontwikkelen. De leerkracht werkt hierin samen met de ouder(s) om te komen tot optimale groei.

Als een school er voor kiest een integratieve school te worden dan neemt de school in zijn geheel de verantwoordelijkheid om voor ieder kind individueel als ook voor de groep als ook voor het team en de ouder de balans in alle facetten van groei te optimaliseren. Hier is wederzijds vertrouwen, sociale interactie en een open sfeer waar ruimte is voor uitwisseling de basis om te komen tot leren. Deze verbinding zorgt voor een borging van het draagvlak waardoor de school de eigen visie en missie kan neerzetten om zo een optimale leeromgeving te creëren.

www.TreenjeBreen.nl

 

-We kunnen ons afvragen of we de kinderen groot of klein willen krijgen, Rick Prenen-