Op zoek naar informatie over kinder- en jongeretherapie, kun je tegenwoordig aardig de weg kwijt raken.
Wat past er bij jouw kind in deze situatie? Laat je verrassen over de stroming “integratieve psychotherapie”.
Deze vorm van psychotherapie valt onder een vernieuwende stroming. Het gaat hierin niet om de klacht,
maar om de mens (in die geval het kind). Hoe kan het kind vanuit zelfvertrouwen zorgen dat de klacht
vermindert of zelfs verdwijnt? En soms is het een kwestie van leren omgaan met de situatie, aangezien
deze een onderdeel zal blijven van het kind zijn leven.

Welke hulpbronnen bezit het kind zelf of kan het uit de omgeving benutten? Om vooruitgang te boeken bezit het kind zelf een scala van mogelijkheden, welke vaak nog niet eens ontdekt zijn. Daarnaast blijft een kind, voor een groot deel, hulpbehoevend. Om hierin te ondersteunen zullen personen uit de omgeving, bijvoorbeeld bij ouders of school ingezet worden.

Er wordt therapie gegeven vanuit deze mogelijke kracht in ieder kind. Leggen we de nadruk op de kracht, dan krijgt het kind mogelijkheden tot het vinden van een eigen unieke oplossing. Mogelijkheid om weer zichzelf te worden en pure eigenheid te laten zien. Om weer voldoende veerkracht te hebben, om met zichzelf en de buitenwereld om te gaan. Meestal zoeken ouders en professionele opvoeders om de habitat van het kind te veranderen. Of om het kind aanpast te krijgen in de bestaande habitat. Juist de hoofdpersoon, het kind dat op zijn eigen wijzen in autonomie kan groeien, wordt over het hoofd gezien. Laat het kind zijn eigen gereedschapskist vullen en zijn eigen weg vinden. Ieder kind, hoe jong het ook is, heeft meer mogelijkheden dan we ons realiseren.

Binnen Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie wordt een klacht gezien als een uiting. Het is interessant om er achter te komen wat het kind dwars zit. Dit sluit niet uit dat ouders, omgeving en ook het kind zelf last kunnen hebben van deze klacht.

Factoren waar de klacht zich in kan uiten zijn lichamelijke factoren, stressfactoren, gedragfactoren, factoren die verband hebben
met het verleden, sociale factoren binnen het gezin of omgeving, transpersoonlijke factoren. Deze invloeden worden allemaal meegenomen, maar niet centraal gesteld. Centraal staat het kind met de mogelijkheden en keuzes die er zijn binnen eigen bereik of binnen de omgeving.

Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie is meestal kortdurende en intensieve therapie. Gemiddeld zijn tussen 7 en 15 sessies nodig voor de therapie afgerond kan worden. Er zijn ook voorbeelden waar het aantal sessies korter of langer geduurd heeft. Op een eigen wijze wordt contact gemaakt met de mogelijkheden binnen het kind. Tijdens deze ontdekkingsreis wordt gebruik gemaakt van de belevingswereld van het kind/de jongere. Dat is voor iedereen anders. Spel, imaginaties, muziek, zelf geschreven verhalen, kunstzinnige uitingen of gewoon kletsen om samen te komen tot inzicht. Afhankelijk waar het kind/de jongere op dat moment in zijn/haar leven in geïnteresseerd is.

Het kind/ de jongere onderzoekt zijn mogelijkheden en helpt hierin zichzelf weer zeker en vrolijk te maken. De therapeut geeft slechts de
richting aan, vanuit de informatie die het kind/ de jongere vertelt of laat zien. Het is hierbij belangrijk om ‘echt’ te luisteren. Tijdens de oudergesprekken, die tussen de sessies door gehouden worden, wordt gekeken hoe ouder(s) het kind kunnen steunen en begeleiden
in dit proces. Ouders krijgen bijvoorbeeld tips hoe zelf te luisteren naar de signalen die het kind geeft. Gerichte ouderbegeleiding vanuit de behoefte van zowel het kind als ouders. Oudergesprekken kunnen ook heel confronterend zijn, het probleem van kind haakt vaak aan bij een belemmering of kwetsbaarheid van de ouder.

Het motto van KIDSFLOWER is;  in ieder kind (KID-) zit een mooie bloem (-FLOWER)! Help het kind deze bloem te verzorgen, zodat deze weer kan bloeien, groeien en schitteren! Wat is mooier als je als ouder of verzorger het kind en jezelf gunt om te gaan met zijn hobbels in het leven! Je kind beter begrijpen en je kind jou beter laten begrijpen. Waarbij het niet meteen belangrijk is om
consequent te zijn, maar consequent in contact te zijn. Je kind is ook een mens met wie je kunt praten en wiens mening ertoe doet. Hoe klein het kind ook is!

 

-Je kunt een kind niet veranderen, je kunt hem slechts de weg wijzen, Galileo-