Oudertraining Oudercoaching      


Lezingen, Workshops en Trainingen

Vanuit de visie beschreven in het boek 'De volgende stap in opvoeden' -balans, thuis en op school-, worden regelmatig lezingen, workshops en trainingen gegeven. Deze (theater)trainingen en begeleidingen worden gegeven vanuit Treen je Breen.


Edith Steijns werkt samen met haar zus Birgit voor Treen je Breen. Ze geven begeleiding aan ouders, scholen, en professionals. Ieder kind heeft momenten waarop het niet lekker in zijn vel zit. Opgroeien gaat nu eenmaal met vallen en opstaan. Dit geldt eveneens voor opvoeden. Een kind ervaart voortdurend nieuwe gevoelens, gedachten en behoeften en kan deze niet altijd even goed onder woorden brengen. Dat er iets dwars zit vertelt een kind je dan ook vaak door middel van gedrag. Hij trekt zich terug in zichzelf of eist juist alle aandacht op, zet zijn hakken in het zand of gaat op school slecht presteren. Als opvoeder ervaar je dat gedrag wellicht als problematisch, of word je er boos, machteloos of verdrietig van. Door goed naar je kind te kijken en te luisteren kun je echter leren zijn boodschap op te pikken en adequaat te reageren. Treen je Breen begeleidt kinderen en hun opvoeders in de breedste zin van het woord in hun persoonlijke groei volgens de principes van integratief opvoeden. Treen je Breen focust op de samenhang tussen de sociaal-emotionele, fysieke en mentale ontwikkeling van het kind en gaat op zoek naar wat nodig is om deze met elkaar in balans te brengen. Treen je Breen begeleidt het kind en reikt ouders de tools aan om hem thuis te begeleiden op de manier die bij hem en bij henzelf past. Onze visie op opvoeden Opvoeden is: in het belang van het kind doen wat nodig is voor zijn ontwikkeling, zodat het steeds zelfstandiger wordt en vanuit zijn potentie gaat leven. Alle volwassenen die, thuis of op school, bij een kind zijn betrokken dragen hiervoor de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zowel het gezin als de school moeten een veilige basis bieden, van waaruit het kind kan opgroeien tot wie het werkelijk is. Signalen die kunnen wijzen op disbalans Thuis: Gedrag vertonen dat niet bij de leeftijd past, problemen met slapen of eten, angst, moeilijk contact maken, zich terugtrekken of juist zeer aanwezig zijn, moeite met emoties reguleren, zindelijkheidsproblemen, hoofdpijn, buikpijn, stressgerelateerde uitingen. Op school: Gebrek aan motivatie, onderpresteren, faalangst, uitval op lezen, spelling, rekenen etc., niet goed in de groep liggen, pesten. Opvoeden is niet een emmer vullen, het is een vuur ontsteken (Aristoteles) Voor het volledige aanbod aan (theater)trainingen en begeleiding  

(theater)trainingen en begeleiding zie https://www.treenjebreen.nl/thuis
 

-Het is een groot geschenk voor kinderen, als jezelf gelukkig bent, Erica Jong-