Kidsflower werkt volgens de rechten van het kind, die sinds 20 november 1989 door de Verenigde Naties en UNICEF zijn aangenomen.
Hierdoor krijgen kinderen de kans om mee te denken en te praten over dingen die voor hen belangrijk zijn.
Ieder jaar is op 20 november ‘De dag van de Rechten van het Kind”.

Samenvattend ziet het verdrag er als volgt uit:

1. Het kind moet alle in deze verklaring genoemde rechten genieten.

2. Het kind moet bescherming genieten en zich kunnen ontwikkelen in vrijheid en waardigheid.

3. Het kind moet van zijn geboorte af recht hebben op een naam en nationaliteit.

4. Het kind heeft er recht op om in gezondheid op te groeien.

5. Het achtergestelde kind heeft recht op een speciale behandeling.

6. Het kind heeft recht op liefde en begrip.

7. De belangen van het kind behoren het leidend beginsel te zijn van hen, die voor opvoeding en leiding verantwoordelijk zijn.

8. Het kind behoort te allen tijde tot de eersten, die recht hebben op hulp en bescherming.

9. Het kind moet beschermd worden tegen alle vormen van verwaarlozing.

10. Het kind dient te worden grootgebracht in een geest van begrip, verdraagzaamheid onder de volken, vrede en wereldbroederschap.

Bovenstaande lijkt zo voor de hand, maar ook in Nederland zie ik regelmatig dat een kind niet “recht” wordt aan gedaan. Kidsflowers kijkt altijd met ouder(s) of verzorger(s) naar de meest voor de hand liggende oplossing voor ieder unieke kind.

 

-Net als een plant kan een kinderziel onmogelijk groeien zonder warmte, Carl Jung-