Integratieve therapie staat het kind bij zijn/haar zelfvertrouwen te ontwikkelen en te vergroten. Ieder kind ervaart wel eens kleine of grote problemen. Tegenwoordig zijn steeds meer ouders die het kind gunnen om gezond te groeien en bewust te worden van de capaciteiten in zichzelf.

Deze benadering past als gegoten bij ieder uniek kind in iedere individuele situatie.
Aangezien ieder kind anders is, kan een gelijkduidende diagnose (b.v. verlatingsangst) bij
verschillende kinderen leiden tot een geheel verschillend behandelplan.


De aanleg van het kind en de invloed van omgevingsfactoren maken het kind.
Waarbij het karakter van het kind overheersend de kern is. Vaak denkt een ouder na het lezen van een boek of het volgen van
een cursus: "Als ik het maar zo doe dan doe ik het goed".
Waarom dit niet altijd werkt? Dan staat niet het kind maar de techniek centraal. Om die reden staat bij integratieve
kindertherapie niet de techniek/interventie maar het kind centraal.

Door krachtige & liefdevolle confrontatie weet Kidsflower therapeut Edith Steijns het kind bij de therapie te betrekken.
In het proces, wat hierop volgt, van bewustwording, verwerking, verandering en groei, blijkt het kind zelf de belangrijkste
helende factor te zijn. Het kind weet zelf het beste hoe het gaat en hoe het niet gaat. Het kind is de enige die sinds
zijn/haar geboorte iedere dag met zichzelf leeft. Het kind kan het zelf en doet het uiteindelijke ook zelf.

In samenwerking met Treen je Breen kan naast sociaal / emotionele begeleiding ook een stuk cognitieve begeleiding, 'Integratief leren'
aangeboden worden. Steeds meer scholen, remedial teachers, ambulant begeleiders kloppen
aan bij Treen je Breen en Kidsflower om te leren of gebruik te maken van deze kindgerichte benadering.

Integratieve therapie vereist creativiteit en durf. Maar bovenal vraagt het om een echt luisteren naar het kind en het kind serieus te nemen. Waarbij de belangen van het kind voorop staan. Geen uitgebreide lange testen, nee meteen van start gaan en gaandeweg het diagnosebehandelplan op- en bijstellen. Ieder moment kent op nieuw weer zijn eigen waarheid: de momentane diagnose is wat telt. Dit maakt dat integratieve kindertherapie kortdurend is. Het kind wordt weer snel op de rails gezet om verder te gaan.

Ik speel samen met het jonge kind en gebruike creativiteit bij de oudere kinderen. In deze interactie laat het kind me bewust en onbewust zien hoe zijn/haar (binnen)wereld in elkaar zit en reageert op de buitenwereld. Hoe het kind het beste geholpen kan worden, wordt verbaal en non-verbaal duidelijk tijdens het spel. Via dit spel breng ik mogelijkheden in, waardoor het kind de veranderingen zelf kan aan brengen. Eerst binnen de veilige setting van de therapie en vervolgens in de buitenwereld.  

 

-Als het over jou gaat, ben jij de expert, Lynn Robinson-