Er zijn weinig klachten waar Integratieve therapie niet geschikt voor is. Integratieve therapie wordt moeilijker als er sprake is van zwakbegaafdheid (IQ < 70), zware dissociatie problematiek of als ouder(s) zelf niet instaat zijn om de hulpbron te zijn die het kind nodig heeft.

Het volgende overzicht is niet uitputtend, maar geeft een idee van de klachten die in het verleden
zijn aangemeld bij Kidsflower:

Psychosomatische klachten zonder lichamelijke oorzaak (check altijd eerst bij de huisarts) 
-hoofdpijn, buikpijn, pijn op borst, slaapproblemen e.a.-

Emotionele conflicten die stress met zich meebrengen
-verdriet, zenuwachtigheid, onderpresteren, overpresteren, traumaverwerking, (faal)angst, fobieën, rouwverwerking als gevolg van scheiding of dood, door ernstige (ongeneeslijke) ziekte van kind zelf of een familielid, misbruik, angst, boosheid e.a.-

Onhandig gedrag voor het kind zelf of alleen voor de omgeving
-nagelbijten, haarplukken, schelden, angsten voor de meest uiteenlopende dingen bijvoorbeeld dieren / flauwvallen / tandarts /
onweer / donkere ruimtes / faalangst / om alleen op een kamer te slapen enzovoort, druk gedrag, terugtrekkend gedrag,
woede-aanvallen, liegen, stelen, antisociaal gedrag, ODD, pesten of gepest worden, gebrek aan concentratie, duimzuigen, tics, tandenknarsen, stotteren, overeten, anorexia e.a.-

Ontwikkelingsfaseproblemen op het gebied van
-taal en spraak, eten en slapen, zindelijkheid, motoriek, leren, hechting, angst voor dood of ander afscheid, onderscheid tussen realiteit en werkelijkheid, dood willen e.a.-

Omgaan met bijzondere eigenschappen & situaties
-hooggevoeligheid, spiritualiteit, nieuwetijdskinderen, helderziend (horend) of (voelend)heid, hoogbegaafdheid, ADHD, ADD, Autisme, autodidactische (uitvinders) e.a.-

Omgaan met onverwerkt verleden
-scheidingen, dood, traumatische gebeurtenis, moeilijke start in het leven, ziektes van kind zelf /ouders of andere uit omgeving e.a.-

Problemen binnen het systeem van gezin of school
-omgang met (stief)broertjes of (stief)zusjes of stiefvader of stiefmoeder, onbegrip vanuit omgeving, onbegrip vanuit school, omgaan met psychiatrische ouder e.a.-

 

-We hebben de wereld niet gekregen van onze ouders, maar geleend van onze kinderen, Heinrich Böll-