De therapie kan starten zonder verwijzingbrief van de huisarts. 
Het is aan te raden om de huisarts op de hoogte te stellen van de therapie, zo dit proces
meegenomen kan worden in het advies en begeleiding van eventuele andere huidige
of toekomstige hulpverleners.


Voor de start met het kind, wordt een intakegesprek met de ouder(s) en/of eventuele andere begeleiders gehouden.
Na de intake wordt een prognose opgesteld met de te behalen doelen, tijdens de sessies worden de doelen steeds
bijgesteld en besproken met ouders. Dit gebeurt tijdens het oudergesprek, dat om de 3 tot 6 sessies wordt gehouden.
Tijdens deze tussenliggende oudergesprekken wordt steeds gekeken of de therapie nog verder dient te gaan. In
afstemming met het kind en ouders zal besloten worden wanneer de therapie tot een eind gekomen is.

 

-Wij leren kinderen wat we geleerd hebben, zij leren ons wat we verleerd zijn: eenvoud, spontaniteit, eerlijkheid & verwondering, onbekend-